DE GEBRUIKERS BEPALEN HET SUCCES, NIET WIJ

ER MOET AANTOONBAAR WINST ZIJN VOOR OPDRACHTGEVER

OVERAL & ALTIJD BESCHIKBAAR IS EEN EIS

OOK WIJ ALS MAKERS WILLEN ER BLIJ VAN WORDENWebbased Applicaties

Beschikken over de juiste informatie op het juiste moment wordt steeds belangrijker. Waar bestaande bedrijfsapplicaties of spreadsheets tekort schieten of waar maatwerk door de leverancier van uw bedrijfsapplicatie onbetaalbaar of onmogelijk is, zorgen wij voor een adquate op moderne technologie gebaseerde oplossing.

mod-4

Gegevens centraal zetten

Gegevens centraal zetten, betekent samenwerking, minder zoeken en meer zekerheid over de juistheid. Het lijkt heel logisch, maar voor veel bedrijven en organisaties is dat nog een hele uitdaging. Wij helpen u daarbij met een oplossing, eenvoudig bedienbaar en doelgericht. Niet alleen de oplossing zelf, maar ook de inhoud is daarbij onze zorg.Conversie van gegevens


Uw gegevens, vaak door uren invoeren en overnemen zijn kostbaar. Dat mag bij de overgang naar een nieuw systeem niet verloren gaan. Wij zijn daarin zeer bedreven en zorgen voor een optimale overdracht. Dat hoeft niet naar een systeem van ons te zijn. U kunt ons iedere opdracht verstrekken.Digitaliseren van documenten


Digitaliseren van documenten vraagt om een goede voorbereiding, ervaring en de juiste tools. Het volledig doorzoekbaar maken is daarbij alleen niet voldoende. Weloverwogen metadata (kenmerken van het document) meegegeven is doorslaggevend voor het terugvinden. Wij helpen u daarbij.

Over CTM-service...

Opstellen van de specificaties aan het begin en daarna bouwen wat afgesproken is, is geen garantie voor de kwaliteit en bruikbaarheid. In korte sprints laten we u steeds zien wat klaar is. U kunt daarop feedback geven en bij een volgende keer is dat verwerkt. Samenwerken naar succes betekent luisteren en openstaan voor veranderingen. Jarenlange ervaring in diverse branches zowel met verkoop, inkoop en productie betekent snelle herkenning van uw uitdaging. 

Wat wij zoeken...

Wij zoeken naar situaties waar iedereen aanvoelt dat automatisering winst oplevert. Zelf kunt u het niet, maar u als ondernemer weet wel wat u wilt. Denk even aan de vele spreadsheets. Of de folderstructu(ren) waarin u moeilijk uw weg vindt wanneer de  betreffende medewerker niet beschikbaar is. Dat is voor ons de ideale uitgangssituatie. Vaak zijn de "grote" applicaties niet bereikbaar voor MKB-bedrijven of kleinere instellingen. Te complex, te kostbaar en wie moet het gaan doen. En welke zekerheden krijgt u.....
Om e.e.a. helder te krijgen bouwen we daarom eerst de applicatie zoals we denken hoe die moet zijn. Daarna zetten we het e.e.a op papier in hooguit één A4-tje met een prijs, die we samen bepalen.

 

Contact

sample 06 - 46721011
CTM-service
Molenweg 253
8012WH Zwolle
 sample  info@ctm-service.nl
www.ctm-service.nl